ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีความที่เกี่ยวกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กับ นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

ตามที่ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ในคดีที่นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา ได้ยื่นฟ้อง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (จำเลยที่ 1) นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ (จำเลยที่ 2) นายสุวิชญ โรจนวานิช (จำเลยที่ 3) พลอากาศเอก คำรบ ลียะวณิช (จำเลยที่ 4)  ในข้อหา เป็น เจ้าพนักงานตามกฏหมาย หรือ พนักงานหน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติ หรือ ละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยที่ในชั้นตรวจสอบคำฟ้องเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ศาลได้พิพากษายกฟ้อง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด คงให้มีการพิจารณาคดีต่อไปเฉพาะในส่วนของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 โดยศาลอาญาได้พิพากษาให้จำคุก นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ (จำเลยที่ 2) และนายสุวิชญ โรจนวานิช (จำเลยที่ 3) มีกำหนด 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา  ส่วนพลอากาศเอก คำรบ ลียะวณิช (จำเลยที่ 4) ศาลให้ยกฟ้อง ซึ่งนายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ (จำเลยที่ 2) และ นายสุวิชญ โรจนวานิช (จำเลยที่ 3) ได้ทำการอุธรณ์คดีต่อศาอุทธรณ์

โดยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอ่านคำพิพากษาลงวันที่ 21กรกฎาคม 2560  ให้ยกฟ้องนายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ (จำเลยที่ 2) และนายสุวิชญ โรจนวานิช (จำเลยที่ 3) นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำนวนผู้เข้าชม283คน
วันที่อัพเดท : 16/10/2560

ให้คะแนนบทความ : 4.50 คะแนน