แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ ARL ด้วยวิถีพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท”ครั้งที่ 2

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์   จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ ARL ด้วยวิถีพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากบริษัทได้จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ ARL ด้วยวิถีพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2560  ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีชันธ์ โดยให้พนักงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน รวมถึงปล่อยปูคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ณ วนอุทยานปราณบุรี โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และปล่อยปลาลงสู่ธรรมชาติ   ณ โครงการการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 – 16 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ ARL ด้วยวิถีพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้วิถีพอเพียง และได้ลงมือปฏิบัติจริงตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รวมถึงเพื่อช่วยส่งเสริมให้พนักงานเกิดการทำงานประสาน สอดคล้อง  และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการได้รับฟังการบรรยาย และทดลองทำกิจกรรมทั้งในด้านการเกษตร และศิลปาชีพ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาบ้านโป่ง ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ทั้งนี้เชื่อว่าจากการจัดโครงการ “สานสัมพันธ์ ARL ด้วยวิถีพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” จะช่วยทำให้พนักงานเข้าใจปรัชญาวิถีพอเพียง ได้มีโอกาสตามรอยพระยุคลบาทสร้างประโยชน์ เรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา และที่สำคัญได้เข้าถึงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เน้นการพออยู่ พอกิน อย่างพอเพียง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความมัคคีภายในองค์กร และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมจากการทำกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมาย เช่น การปลูกป่าชายเลน เป็นต้น

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม201คน
วันที่อัพเดท : 22/09/2560

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน