แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับผู้บริหาร” ให้แก่ผู้บริหาร

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

 รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับผู้บริหาร” ให้แก่ผู้บริหารขององค์กร ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า  เพื่อให้ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 16 บริษัทจึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับผู้บริหาร” ให้แก่ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ โดยมีการอบรมในหัวข้อต่างๆได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน , กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน , การค้นหาอันตรายจากการทำงานจากการทำงาน และการป้องกันและควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ และทักษะทางด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานของทุกฝ่ายภายในบริษัท

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link​ 

จำนวนผู้เข้าชม171คน
วันที่อัพเดท : 13/09/2560

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน