แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดกิจกรรมโครงการ“สานสัมพันธ์ ARL ด้วยวิถีพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท”ครั้งที่ 1

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  จัดกิจกรรมโครการ“สานสัมพันธ์ ARL ด้วยวิถีพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท”ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2560 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจด้วยการเรียนรู้วิถีพอเพียง และลงมือปฏิบัติจริงตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 รวมถึงเพื่อช่วยส่งเสริมให้พนักงานเกิดการทำงานประสาน สอดคล้อง  และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน บริษัทจึงได้จัดให้มีกิจกรรมโครการ“สานสัมพันธ์ ARL ด้วยวิถีพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท”ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2560 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยให้พนักงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ ปลูกป่าชายเลน ปล่อยปูคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ณ วนอุทยานปราณบุรี โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และปล่อยปลาลงสู่ธรรมชาติ ณ โครงการการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม219คน
วันที่อัพเดท : 28/08/2560

ให้คะแนนบทความ : 5.00 คะแนน