แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขยายเวลากิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  ขยายเวลาการจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกไปจากเดิม ตามความต้องการของประชาชนจำนวนมากที่ต้องการมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการเป็นจิตอาสาช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่บริษัทฯได้จัดให้มีกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ และเข้าร่วมเป็นจิตอาสาช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งขอให้บริษัทฯขยายเวลาในการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไป

ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ตัดสินใจขยายเวลาในการจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกไป โดยจะแบ่งออกเป็น 3 รอบ ในช่วง       วันศุกร์ – วันเสาร์ เดือนมิถุนายน ต่อเนื่องต้นเดือนกรกฎาคม คือ รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 16 – วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ,  รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 23 – วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 และรอบที่ 3 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน – วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560  ซึ่งทั้ง 3 รอบจะจัดที่บริเวณชั้น 3 สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ มักกะสัน ระหว่างเวลา   09.00 – 15.00 น.  โดยบริษัทฯได้จัดเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุสำหรับใช้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ไว้คอยอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมด้วย ซึ่งดอกไม้จันทน์ที่ทำขึ้นจะส่งมอบให้กับกระทรวงคมนาคม เพื่อใช้สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไป  สำหรับประชาชน และจิตอาสาผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ตามวัน และเวลาดังกล่าว

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ ติดตามข่าวสาร  กิจกรรม  เส้นทางเดินรถและโปรโมชั่นต่างๆของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผ่านทาง www.srtet.co.th,www.facebook.com/AirportRailLink ,Twitter : Airport Rail Link และ Instagram : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม342คน
วันที่อัพเดท : 09/06/2560

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน