แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการให้บริการสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย” รุ่นที่ 2

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  เสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการแก่พนักงานรักษาความปลอดภัย จัดอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการให้บริการสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 26 – 27 เมษายน 2560

นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัยของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ และสร้างความมั่นใจในการใช้บริการให้แก่ผู้โดยสาร บริษัทฯจึงได้ร่วมกับบริษัท เอสแอนด์เอส คอร์เปอร์เรชั่น 104 จำกัด   จัดอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการให้บริการสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย” ครั้งที่ 2 ขึ้น ซึ่งมีหัวข้อในการอบรม คือ

1.ทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ

2.จริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

3.กฎหมาย ระเบียบวินัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต.อภิชาติ วงษ์ศรี สารวัตรสถานีตำรวจรถไฟสุวรรณภูมิ และ ร.ต.อ.กาญจนภาคย์ แสงอรุณ รองสารวัตรงานป้องกัน และปราบปรามสถานีตำรวจรถไฟสุวรรณภูมิ รวมทั้งแผนกสื่อสารองค์กร และลูกค้าสัมพันธ์เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าการจัดอบรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการแก่พนักงานรักษาความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจในการใช้บริการให้แก่ผู้โดยสารได้

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ ติดตามข่าวสาร  กิจกรรม  เส้นทางเดินรถและโปรโมชั่นต่างๆของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผ่านทาง www.srtet.co.th,www.facebook.com/AirportRailLink ,Twitter : Airport Rail Link และ Instagram : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม205คน
วันที่อัพเดท : 02/05/2560

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน

Dog