แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูการดำเนินงานภายในโรงซ่อมบำรุง และศูนย์ควบคุมการเดินรถ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ บริษัทจึงเปิดโอกาสให้คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจำนวน 50 คน ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานในด้านต่างๆของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ภายในโรงซ่อมบำรุง และศูนย์ควบคุมการเดินรถ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรให้ความรู้ และนำเยี่ยมชมการดำเนินงานในส่วนต่างๆทั้งศูนย์ควบคุมการเดินรถ และงานซ่อมบำรุง ทั้งนี้เชื่อว่าคณะอาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานในครั้งนี้จะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th

www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม61คน
วันที่อัพเดท : 11/03/2562

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน