แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟประจำปี 2562

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ จัดโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25 – 26  กุมภาพันธ์  2562

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงแรงงาน ที่ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง  บริษัทฯจึงจัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงาน ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562  โดยทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิง และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ภายในศูนย์ควบคุมการเดินรถและซ่อมบำรุง และฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในการอพยพคนจากเหตุการณ์อัคคีภัยที่แอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ สถานีบ้านทับช้าง โดยมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมฝึกซ้อมได้แก่ สำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพระโขนง (สาขาย่อยประเวศ) , ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ), กองบังคับการตำรวจรถไฟ และสถานีตำรวจนครบาลประเวศ ซึ่งเชื่อว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้จะทำให้พนักงานได้รับความรู้และทักษะในการดับเพลิงขั้นต้น ได้รู้ถึงขั้นตอนและสามารถปฏิบัติตามแผนการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงสามารถลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ อีกทั้งยังเป็นการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยดังที่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th

www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม140คน
วันที่อัพเดท : 27/02/2562

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน