แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ตรวจเยี่ยมการให้บริการผู้โดยสาร หลังปรับความถี่ในการเดินรถตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

ผู้บริหารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ลงพื้นที่ในระบบรถไฟฟ้าติดตามการให้บริการผู้โดยสารหลังดำเนินมาตรการปรับความถี่ในการเดินรถตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 เพื่อส่งเสริมให้ผู้โดยสารหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น รวมทั้งแจกหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันฝุ่นละอองให้แก่ผู้โดยสารฟรีทุกสถานี

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทดำเนินมาตรการปรับความถี่ในการเดินรถไฟในวันธรรมดาจาก 12 นาที เป็น 10 นาที และในวันเสาร์-อาทิตย์ จาก 15 นาที เป็น 12 นาที ตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 เพื่อส่งเสริมให้ผู้โดยสารหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรและลดมลพิษในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้น ล่าสุดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ในระบบรถไฟฟ้า เพื่อติดตามการให้บริการหลังเพิ่มมาตรการดังกล่าว โดยการปรับความถี่ในการเดินรถจะช่วยให้จำนวนเที่ยวในการเดินรถเป็นวันละ 206 เที่ยว เพิ่มขึ้นจากเดิมวันละ 18 เที่ยว ซึ่งเชื่อว่าด้วยจำนวนเที่ยวการเดินรถที่เพิ่มขึ้น จะสามารถเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะรถไฟฟ้าแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ส่งผลให้ปัญหาจราจรและมลพิษในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลลดลง นอกจากนั้นเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้โดยสาร บริษัทยังได้แจกหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันฝุ่นละอองให้แก่ผู้โดยสารฟรีอีกด้วย โดยสามารถติดต่อขอรับได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานี

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม422คน
วันที่อัพเดท : 05/02/2562

ให้คะแนนบทความ : 4.00 คะแนน