แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015 ขอบเขตวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์  ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015 ขอบเขต : วิศวกรรมและซ่อมบำรุงทั้งหมดในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา    

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้บริษัทเร่งดำเนินการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้ในการดำเนินงานของบริษัททั้งงานซ่อมบำรุง และงานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า และให้บริการ เพื่อสร้างมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล และสร้างความเชื่อมั่นในด้านการบริการแก่ผู้โดยสารนั้น ล่าสุดบริษัทได้รับการตรวจประเมินรับรอง และได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015 ขอบเขต : วิศวกรรมและซ่อมบำรุงทั้งหมดในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 จากหน่วยรับรอง คือ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตงานดังนี้

  1. งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน

       - ระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง

       - ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

       - ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

       - ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า

  1. งานบำรุงรถไฟฟ้า

        - ระบบตู้รถไฟฟ้า และอุปกรณ์ในโรงซ่อม

  1. งานซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้า

        - ระบบโทรคมนาคม

        - ระบบอาณัติสัญญาณ

        - ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ

        - ระบบประตูชานชาลาและอุปกรณ์พิเศษ

  1. งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง

ด้านนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ กล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้จะเร่งดำเนินการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้ในงานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า และให้บริการให้ได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้เชื่อว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จะทำให้บริษัทสามารถสร้างมาตรฐานในระดับสากล ทั้งงานซ่อมบำรุง และงานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า และให้บริการ รวมทั้งสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่การบริหารงานเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม336คน
วันที่อัพเดท : 11/01/2562

ให้คะแนนบทความ : 2.00 คะแนน