แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดอบรมและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ขู่วางระเบิดภายในระบบรถไฟฟ้า

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดอบรม และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ขู่วางระเบิดภายในระบบรถไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่สามารถรับมือเหตุการณ์ขู่วางระเบิด การเก็บกู้ระเบิด และการอพยพผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรจากหน่วย EOD ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้บรรยาย และนำฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  เปิดเผยว่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการเผชิญเหตุ การปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถจัดการเหตุการณ์ขู่วางระเบิด และการอพยพผู้โดยสารภายในระบบรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้จัดอบรม และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ขู่วางระเบิด การเก็บกู้ระเบิด และการอพยพผู้โดยสาร ให้แก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยมีวิทยากรจากหน่วย EOD ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้บรรยาย และนำฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ ซึ่งกำหนดให้มีการอบรมภาคทฤษฎีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคมคม 2561  ณ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน  และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในเหตุการณ์เสมือนจริงวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2561 ณ แอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ สถานีหัวหมาก และสถานีรามคำแหง ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าการอบรม และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความรู้ และประสบการณ์แก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทำให้มีความพร้อม และสามารถรับมือกับสถานการณ์หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม246คน
วันที่อัพเดท : 24/12/2561

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน