แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำแผนปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารทุกระดับขององค์กร

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ผู้บริหารทุกระดับขององค์กร เพื่อให้สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องตามนโยบาย และบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่า เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องตามนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร บริษัทจึงได้ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ผู้บริหารทุกระดับขององค์กร โดยจัดการฝึกอบรม ณ โรงแรม ดี วารีพัทยา แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกานยน 2561 ที่ผ่านมา และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561  ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มทักษะ และความสามารถให้แก่ผู้บริหารขององค์กร ในการนำการวัดผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) มาใช้มากยิ่งขึ้นในพนักงานทุกระดับ รวมถึงดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องตามนโยบาย และบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรได้

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม214คน
วันที่อัพเดท : 03/12/2561

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน