แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายการดำเนินงานด้านการซ่อมบำรุง และศูนย์ควบคุมการเดินรถภายในศูนย์ควบคุมการเดินรถและโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้า        แอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการพัฒนาด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบรางในประเทศไทย บริษัทจึงเปิดโอกาสให้คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 22 คน เข้ารับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการซ่อมบำรุง และศูนย์ควบคุมการเดินรถภายใน ภายในศูนย์ควบคุมการเดินรถและโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ โดยบริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านด้านงานซ่อมบำรุงคอยให้คำบรรยาย พร้อมนำเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ อย่างใกล้ชิด  ทั้งนี้เชื่อว่าการเปิดโอกาสให้คณะอาจารย์ และนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายการดำเนินงานในครั้งนี้ จะสามารถช่วยพัฒนา และส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านระบบขนส่งทางรางในประเทศให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม269คน
วันที่อัพเดท : 08/11/2561

ให้คะแนนบทความ : 2.33 คะแนน