แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ชี้แจง กรณีปลอมแปลงใบสั่ง LED 900 ล้านบาท

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงกรณีแอร์พอร์ตลิงก์ฉาวส่อโกงซื้อ LED 900 ล้าน ยืนยันไม่เคยจัดซื้อจัดจ้างหลอดไฟ LED พร้อมดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างปลอมแปลงเอกสารและลายเซ็นในการจัดซื้อครั้งนี้

นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า จากประเด็นข่าว แอร์พอร์ตลิงก์ฉาวส่อโกงซื้อ LED 900 ล้านบาท ซึ่งขอชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่เคยมีการดำเนินการ หรือการจัดทำแผนงานเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟ LED อีกทั้งยังไม่เคยมีการตั้งงบประมาณสำหรับการจัดหาหลอดไฟในงบประมาณดังกล่าวเลย รวมถึงก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยทราบเรื่องหรือมีเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการซื้อหลอดไฟเข้ามาในบริษัทแต่อย่างใด

ในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ต้องเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบของการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2544 โดยจะต้องมีการประกาศTORและราคากลาง และประกาศจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) และเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.srtet.co.th) และต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ผู้ชนะการประกวดราคา จึงจะดำเนินการทำสัญญาซื้อขายโดยจะออกใบสั่งซื้อไปพร้อมกัน ซึ่งในกรณีซื้อหลอดไฟนี้ เมื่อตรวจสอบใบวางบิลและเรื่องเกี่ยวข้องไม่พบเอกสารใดๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างข้างต้นแต่อย่างใด มีเพียงใบวางบิลเท่านั้น

ในประเด็นจัดซื้อหลอดไฟดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท รฟฟท. ได้มีการประชุมหารือในวาระเร่งด่วนไปเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 58 ที่ผ่านมานี้ เพื่อให้เกิดความกระจ่าง จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีพนักงาน หรือผู้ใดในบริษัทฯเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือร่วมขบวนการด้วยหรือไม่ พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัท ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีในการปลอมแปลงเอกสารของบริษัท และการปลอมแปลงรายมือชื่อ ซึ่งทำให้บริษัทเสียหาย

จำนวนผู้เข้าชม859คน
วันที่อัพเดท : 02/12/2558

ให้คะแนนบทความ : 2.00 คะแนน