แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานี และพนักงานดีเด่นจากโครงการ “Smile Station”

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ จัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลให้แก่สถานี รวมถึงพนักงานดีเด่นจากโครงการ “Smile Station” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ แอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ สถานีมักกะสัน 

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้า   แอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้จัดโครงการ“Smile Station”ขึ้น เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านการให้บริการแก่ผู้โดยสาร รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ด้วยการตั้งโครงการ และคณะกรรมการขึ้นมาลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนหน้านั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561  ณ แอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ สถานีมักกะสัน  บริษัทได้จัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัลให้แก่สถานี และพนักงานดีเด่นที่ได้คะแนนประเมินสูงสุดจากโครงการ “Smile Station”  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนการปฏิบัติการสถานี รางวัลชนะเลิศได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัล  5,000 บาท ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าพญาไท , รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้ารามคำแหง

ส่วนการปฏิบัติการเดินรถ รางวัลชนะเลิศจำนวน 5 รางวัล ได้รับมอบประกาศนียบัตร และเงินรางวัลคนละ  1,000 บาท  ได้แก่ นายธัญพิสิษฐ์ จันทร์ทิพย์ , นางสาวภูษณิศา  กลิ่นอุบล , นายสมชาย พรมกะจีน , นายปวริศร์ กองศรี และนายศรราม  เอียดเกิด

ส่วนสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ รางวัลชนะเลิศได้รับมอบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล  1,000 บาท  ได้แก่ นาวสาวจุฑามาศ ศรีเรืองไร

ส่วนธุรการ ( พนักงานทำความสะอาด ) ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ นางสมพิณ อุปละ , นายสุรัช สนิท และนางแป จุลอุล

ส่วนรักษาความปลอดภัย ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานีราชปรารภ

ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ผู้โดยสาร

จำนวนผู้เข้าชม279คน
วันที่อัพเดท : 24/08/2561

ให้คะแนนบทความ : 4.00 คะแนน