แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดกิจกรรมสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนองค์กร “CEO พบพนักงาน”

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ จัดกิจกรรมสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนองค์กร “CEO พบพนักงาน” เปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานกับพนักงานทุกส่วนงานเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตันบริษัทได้จัดกิจกรรมสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนองค์กร “CEO พบพนักงาน” ขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานกับพนักงานทุกส่วนงาน เพื่อเป็นการลดช่องว่างการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานระดับปฏิบัติการ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงได้แลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยให้พนักงานของบริษัทฯสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดยนโยบายที่สำคัญที่ได้ชี้แจง และมอบหมายให้แก่พนักงานได้แก่สถานการณ์การซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ซึ่งด้วยความร่วมมือจากพนักงานทุกส่วนงาน ทำให้ขณะนี้สามารถมีรถไฟฟ้าให้บริการจำนวน 8 ขบวนตามแผนที่วางไว้ หลังจากนี้จึงอยากให้พนักงานทุกคนรักษามาตรฐาน และช่วยกันดำเนินงานเพื่อให้สามารถมีรถไฟฟ้าให้บริการได้ครบ 9 ขบวนตามแผนที่กำหนดไว้ในช่วงเดือนธันวาคม

นอกจากนั้นยังได้ชี้แจงถึงนโยบาย และทิศทางที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทในช่วงเปลี่ยนผ่าน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมาตรฐานในการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในเรื่องของการนำระบบมาตรฐาน ISO เข้ามาใช้ในงานซ่อมบำรุง และงานบริหาร รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และเน้นย้ำในเรื่องของการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม166คน
วันที่อัพเดท : 06/08/2561

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน