แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามความคืบหน้าแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้การต้อนรับนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามความคืบหน้าแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน

 นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน บริษัทได้ให้การต้อนรับนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัท ได้แก่ สถานการณ์การซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าในปัจจุบัน , การซ่อมบำรุงหลังคาของสถานีบ้านทับช้าง, ความคืบหน้าในการนำระบบ ISO 9001 : 2015  เข้ามาใช้ในงานซ่อมบำรุง และงานปฏิบัติการเดินรถและให้บริการ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้โดยสารใช้บริการในช่วงเวลา 05.30 – 06.00 น.  โดยบริษัทได้ชี้แจงถึงการดำเนินงานในแผนงานต่างๆดังนี้

 สถานการณ์การซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าในปัจจุบันเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยภายในเดือนสิงหาคมจะดำเนินการซ่อมบำรุง และมีรถไฟฟ้าให้บริการได้จำนวน 8 ขบวน  และในเดือนธันวาคม จะมีรถไฟฟ้าให้บริการได้เต็มจำนวน 9 ขบวน

 การซ่อมบำรุงหลังคาของสถานีบ้านทับช้าง ที่ได้รับความเสียหายจากฝนและลมพายุที่รุนแรงเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยบริษัทได้ประสานงานทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เพื่อตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้น และประสานงานกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ให้ความอนุเคราะห์นำเครื่อง Drone มาบินตรวจสอบบริเวณหลังคาเพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง และขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งฉนวนกันความร้อน และแผ่นหลังคา Metal Sheet เรียบร้อยแล้ว

 การนำระบบ ISO 9001 : 2015 เข้ามาใช้ในงานซ่อมบำรุง ขณะนี้ได้ดำเนินการก้าวหน้าแล้ว 60 % คาดว่าจะได้รับรองมาตรฐานในเดือนธันวาคม  ส่วนการนำระบบ ISO 9001 : 2015  มาใช้ในงานปฏิบัติการเดินรถและให้บริการขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะได้รับรองมาตรฐานในเดือนมิถุนายน 2562

 และสำหรับกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้โดยสารใช้บริการในช่วงเวลา  05.30 – 06.00 น. นั้น บริษัทได้จัดกิจกรรมการตลาด Early Bird #ตื่นเถิดคนกรุงในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม  ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารในช่วงเวลาดังกล่าวได้  โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมที่มอบส่วนลดในการเดินทางมูลค่า 5 บาทต่อเที่ยว สามารถเพิ่มจำนวนผู้โดยสารได้ 147 คน คิดเป็น 9.3 % ,  ในช่วงเดือนมิถุนายนแจกฟรีตั๋วหนังทุกวันจันทร์ สามารถเพิ่มจำนวนผู้โดยสารได้ 247 คน คิดเป็น 18 % และในเดือนกรกฎาคมแจกฟรีอาหารเช้าทุกวันศุกร์สามารถเพิ่มจำนวนผู้โดยสารได้ 214 คน คิดเป็น 15 %

 ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำในเรื่องของสถานการณ์การซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้น

 

จำนวนผู้เข้าชม185คน
วันที่อัพเดท : 02/08/2561

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน