แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดโครงการ “ARL น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างสัมพันธ์ สร้างคุณค่า สร้างประโยชน์ให้แผ่นดิน”

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  ลิงก์ จัดโครงการ “ARL น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างสัมพันธ์ สร้างคุณค่า สร้างประโยชน์ให้แผ่นดิน” นำพนักงานร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสาธารณะประโยชน์ฝายชะลอน้ำในพื้นที่โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ภายในองค์กรอันเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างประโยชน์สาธารณะตอบแทนคุณแผ่นดิน บริษัทโดยส่วนการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดโครงการ “ARL น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างสัมพันธ์ สร้างคุณค่า สร้างประโยชน์ให้แผ่นดิน” นำเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆทั้ง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายเดินรถ และฝ่ายซ่อมบำรุง จำนวน 50 คน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดเชียงใหม่

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม133คน
วันที่อัพเดท : 10/07/2561

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน