แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นเจ้าภาพ จัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 5

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

           29 มิถุนายน 2561 กรุงเทพฯ : รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  จัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ครั้งที่ 5 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเผชิญเหตุตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ที่ทำขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานคร ณ แอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ มักกะสัน – สุวรรณภูมิ

          นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ( รฟฟท.) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงดึกของวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 บริษัทได้ร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 5 ณ แอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ มักกะสัน – สุวรรณภูมิ โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม , นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ

โดยการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุดังกล่าวสืบเนื่องมาจากบันทึกความร่วมมือเพื่อเผชิญเหตุตามแผนบริหารความเสี่ยงและเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 13 หน่วยงาน ได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ อาคารสโมสร กระทรวงคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามขั้นตอนและวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือแผนบริหารความเสี่ยงและเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อที่ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสามารถแก้ไข และบรรเทาเหตุการณ์จนสามารถกลับมาให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากบันทึกความร่วมมือดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ให้บริการรถเดินรถไฟฟ้า ได้แก่  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด (มหาชน)  และ  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ  เป็นประจำทุก 4 เดือน ซึ่งบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)  หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต  เรล   ลิงก์ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯครั้งที่ 5 นี้

          สำหรับการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ ครั้งที่ 5 นี้ บริษัทได้กำหนดฝึกซ้อมเหตุการณ์เสมือนจริงในแผนจัดการเหตุการณ์เพลิงไหม้ขบวนรถไฟฟ้าบนเส้นทางหลัก โดยจำลองการเกิดเหตุการณ์ขณะที่รถไฟฟ้ากำลังส่งผู้โดยสารที่บริเวณชานชาลาแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ สุวรรณภูมิ เมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้ากำลังจะทำการเปลี่ยนห้องการควบคุมรถ (Change cab) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งกำลังตรวจสอบความปลอดภัย (Security Check) ขณะที่ผู้โดยสารกำลังเข้าสู่ขบวนรถ ว่าตรวจพบกลุ่มควันใต้ขบวนรถไฟฟ้าที่บริเวณตู้กลางของขบวนรถไฟฟ้า ( Car 300 ) หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าได้ประสานกับศูนย์ควบคุมการเดินรถ โดยได้รับคำสั่งให้มีการอพยพผู้โดยสารออกจาสถานี และให้เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าเคลื่อนขบวนรถออกจากชานชาลามาจอดบริเวณปากอุโมงค์ในทางราบ เพื่อทำการตรวจสอบ

โดยหลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าเคลื่อนรถไปยังจุดจอดปากอุโมงค์ ได้ลงไปตรวจสอบพบว่ามีเปลวเพลิงบริเวณแคร่รถไฟฟ้า และกำลังลุกลามเข้าห้องโดยสาร เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าได้ทำการดับเพลิงเบื้องต้นแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงแจ้งศูนย์ควบคุมการเดินรถว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ต้องการหน่วยงานสนับสนุน  ศูนย์ควบคุมการเดินรถจึงดำเนินการประสานงานฝ่ายดับเพลิงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสนับสนุนรถดับเพลิง ณ จุดจอดบริเวณ Free Zone หลังจากฝ่ายดับเพลิงเข้าถึงพื้นที่ เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้ารายงานกับหัวหน้าชุดดับเพลิง และเข้าทำการดับเพลิง จนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีรถไฟสุวรรณภูมิ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าเก็บหลักฐาน

          การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ ครั้งที่ 5 สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ในฐานะเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อม ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือ และการให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯครั้งที่ 5  

ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการประสานงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

จำนวนผู้เข้าชม153คน
วันที่อัพเดท : 02/07/2561

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน