สมัครงาน

ประกาศรับศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำปี 2560 (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม)
กลุ่มงาน : กลุ่มสายงานปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
5 อัตรา