สมัครงาน

ประกาศรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำปี 2560 (เจ้าหน้าที่บัญชี)
กลุ่มงาน : กลุ่มสายงานบริหาร
5 อัตรา