/

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟ.พ./590015 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
เรื่อง :
จ้างซ่อมแซมกระจกสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน จำนวน 1 งาน
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
01 มี.ค. 2559 - 02 มี.ค. 2559 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ห้องจัดซื้อ ชั้น ๒ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง :
902,500.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
03 มี.ค. 2559 ระหว่าง 10:00 - 11:00 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
03 มี.ค. 2559 ระหว่าง 11:00 - 00:00 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
ณ ห้องประกวดราคา ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1231
ไฟล์แนบ :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
จ้างซ่อมแซมกระจกสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน จำนวน 1 งาน
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
24 ส.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
409