/

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟฟท.ส/600026
เรื่อง :
จ้างผลิตของชำร่วย Flash Drive แบบบัตร จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
05 เม.ย. 2560 - 18 เม.ย. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ณ แผนกจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง :
0.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
05 เม.ย. 2560 - 19 เม.ย. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
20 เม.ย. 2560 ระหว่าง 10:00 - 16:00 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
ณ แผนกจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ไฟล์แนบ :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
จ้างผลิตของชำร่วย Flash Drive แบบบัตร จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น
หมายเหตุ :
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.srtet.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๐๘-๕๖๐๐ ต่อ ๑๔๙๐ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ :
05 เม.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
637