/

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.ส./600061
เรื่อง :
จ้าง ปรับปรุงทางระบายน้ำในราง T๒๕ และ T๒๖ ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
25 พ.ค. 2560 - 01 มิ.ย. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ณ ห้องจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง :
0.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
25 พ.ค. 2560 - 05 มิ.ย. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
06 มิ.ย. 2560 ระหว่าง 10:30 - 16:00 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
ณ ห้องจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
จ้าง ปรับปรุงทางระบายน้ำในราง T๒๕ และ T๒๖ ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน
หมายเหตุ :
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ T๒๕ และ T๒๖ จุดนัดพบ ประตู ๓ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน ติดต่อคุณเอก โทร. ๐๘๔-๕๔๐-๐๘๔๘๔
ประกาศ ณ วันที่ :
25 พ.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
608