/

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.อ./600053
เรื่อง :
(ยกเลิก) จ้างจัดหาและติดตั้งประตูกั้นชานชาลาแบบสูงครึ่งบาน (half height) ที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานีพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง และลาดกระบัง รวม ๑๔ ชานชาลา
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
22 พ.ค. 2560 - 30 พ.ค. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ศูนย์วิจัย) ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง :
200,000,000.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
20,000.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
29 มิ.ย. 2560 ระหว่าง 10:00 - 11:00 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
29 มิ.ย. 2560 ระหว่าง 11:01 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
ห้องประชุม D 302 ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ศูนย์วิจัย) ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1415 ติดต่อ อภิสิทธิ์
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
จ้างจัดหาและติดตั้งประตูชานชาลาแบบครึ่งบาน ที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานี
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
(ยกเลิก) จ้างจัดหาและติดตั้งประตูกั้นชานชาลาแบบสูงครึ่งบาน (half height) ที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานีพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง และลาดกระบัง รวม ๑๔ ชานชาลา
หมายเหตุ :
ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดหาและติดตั้งประตูกั้นชานชาลาแบบสูงครึ่งบานที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียวอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ๙(๔)
ประกาศ ณ วันที่ :
22 พ.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
732