/

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
เลขที่ รฟฟท.ส./๖๐๐๐๓๖
เรื่อง :
ออกแบบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผ่านสื่อออนไลน์
รายละเอียด :
จ้างออกแบบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผ่านสื่อออนไลน์
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
16 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ณ แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง :
0.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
16 มิ.ย. 2560 - 26 มิ.ย. 2560 ระหว่าง 08:30 - 16:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
27 มิ.ย. 2560 ระหว่าง 10:30 - 16:00 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
ณ แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
ออกแบบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผ่านสื่อออนไลน์
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
16 มิ.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
709