/

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.ส/600066
เรื่อง :
ซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE จำนวน ๑๐ เครื่อง
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
01 มิ.ย. 2560 - 09 มิ.ย. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง :
0.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
01 มิ.ย. 2560 - 12 มิ.ย. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
13 มิ.ย. 2560 ระหว่าง 10:30 - 16:00 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
02 308 56000 ต่อ 1182 ติดต่อ นฤมล
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
ซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE จำนวน ๑๐ เครื่อง
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
01 มิ.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
582