/

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.ส./600071
เรื่อง :
ซื้ออุปกรณ์ Special Tools For OCS (Special Tool Equipment For Cantenary System) จำนวน ๒๘ รายการ
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
06 มิ.ย. 2560 - 13 มิ.ย. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง :
0.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
0.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
06 มิ.ย. 2560 - 14 มิ.ย. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
15 มิ.ย. 2560 ระหว่าง 10:30 - 16:00 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
ซื้ออุปกรณ์ Special Tools For OCS (Special Tool Equipment For Cantenary System) จำนวน ๒๘ รายการ
หมายเหตุ :
ประกาศ ณ วันที่ :
06 มิ.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
675