ประกาศร่าง TOR

วงเงินงบประมาณ
ถึงวงเงินงบประมาณ
วันที่ประกาศ
สิ้นสุดวันที่ประกาศ
วันรับฟังข้อวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์
ประกาศเลขที่ รายการ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ วงเงินงบประมาณ จำนวนผู้เข้าชม
จ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อแก้ไขกรณีน้ำจากรางระบายน้ำไหลย้อนเข้าท่วมบ่อที่สถานีมักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุงฯ 05/ม.ค./2561 10/ม.ค./2561 5,000,000.00 44
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/ม.ค./2561 11/ม.ค./2561 49,000,000.00 79
รฟฟท.ช./61008 เช่ารถยนต์ส่วนกลางสำหรับปฏิบัติงาน 26/ธ.ค./2560 03/ม.ค./2561 0.00 70
ซื้อ เครื่องมือวัดสำหรับการตรวจสอบค่า Track Geometry ของรางใช้งานที่ Main line และศูนย์ซ่อมบำรุง 19/ธ.ค./2560 26/ธ.ค./2560 5,500,000.00 133
จ้างทำระบบจำลองการเดินรถ (Train Simulator) จำนวน ๑ ชุด 18/ส.ค./2560 21/ส.ค./2560 14,000,000.00 630
รฟท.อ./๖๐๐๐๗๘-๑ ซื้อชุดโต๊ะทดสอบตัวขับประแจกลไฟฟ้า (Railway point drive test bench) จำนวน ๑ ชุด 18/ส.ค./2560 21/ส.ค./2560 16,000,000.00 516
รฟท.อ./600084-1 ซื้อระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายบนสถานีสำหรับผู้โดยสาร (Wifi for Passenger Service) จำนวน ๑ ระบบ เพื่อใช้งานในพื้นที่ที่ให้บริการผู้โดยสารของสถานีรถไฟฟ้า พญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ และที่อาคาร Mainwork Shop และ inf 18/ส.ค./2560 21/ส.ค./2560 7,597,000.00 547
รฟฟท.อ./600042 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๕ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๕ ปี 17/ส.ค./2560 21/ส.ค./2560 7,750,200.00 529
จัดหารถกระเช้าแบบแมงมุม (Spider Lift) ความสูงทำงานไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุง 16/ส.ค./2560 21/ส.ค./2560 6,687,500.00 164