ประกาศร่าง TOR

วงเงินงบประมาณ
ถึงวงเงินงบประมาณ
วันที่ประกาศ
สิ้นสุดวันที่ประกาศ
วันรับฟังข้อวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์
ประกาศเลขที่ รายการ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ วงเงินงบประมาณ จำนวนผู้เข้าชม
รฟฟท.ช.61019 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๕ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ อัตรา ระยะเวลา ๕ ปี 04/เม.ย./2561 17/เม.ย./2561 6,730,200.00 53
างก่อสร้างปรับปรุงผนังอุโมงค์สถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิ 30/มี.ค./2561 05/เม.ย./2561 19,000,000.00 76
รฟท.ช/61028 จ้าง ติดตั้งแผงกั้นราวสแตนเลสกันตกที่ชั้นชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ 22/มี.ค./2561 27/มี.ค./2561 22,000,000.00 161
ซื้อ จอแสดงผลระบบ PIDS และ CCTV ทดแทนของเดิมบนชานชาลา พร้อมติดตั้งใช้งานที่สถานีรถไฟฟ้าทั้ง ๘ แห่ง และศูนย์ซ่อมบำรุงฯ 22/มี.ค./2561 02/เม.ย./2561 18,000,000.00 136
ตรวจสอบรางด้วยวิธีการทดสอบโดยทำลาย 16/มี.ค./2561 19/มี.ค./2561 15,000,000.00 161
รฟท.ช/61020 จ้างปรับตั้งระดับและแนวรางพร้อมหินโรยทางสำหรับงาน Ballast Track ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/มี.ค./2561 23/มี.ค./2561 11,500,000.00 143
จ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขกรณีน้ำจากรางระบายน้ำไหลย้อนเข้าท่วมบ่อที่สถานีมักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุงฯ 26/ก.พ./2561 02/มี.ค./2561 5,000,000.00 193
จ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีและเก็บของเสีย ที่ศูนย์ซ่อมคลองตัน จำนวน ๑ งาน 23/ก.พ./2561 07/มี.ค./2561 4,500,000.00 201
รฟท.ช/61012 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๙ รายการ 22/ก.พ./2561 27/ก.พ./2561 5,200,000.00 191