ประกาศร่าง TOR

วงเงินงบประมาณ
ถึงวงเงินงบประมาณ
วันที่ประกาศ
สิ้นสุดวันที่ประกาศ
วันรับฟังข้อวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์
ประกาศเลขที่ รายการ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ วงเงินงบประมาณ จำนวนผู้เข้าชม
รฟท.ช.61027 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินสถานีสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน 26/พ.ย./2561 04/ธ.ค./2561 15,000,000.00 149
รฟท.ซ/61066 จัดหาเครื่องตรวจสอบรางและล้อแบบ Phased Array Ultasonic จำนวน 2 เครื่อง 23/พ.ย./2561 04/ธ.ค./2561 7,800,000.00 158
ประกวดราคาจ้างและติดตั้งยางปิดช่องว่างระหว่างชานชาลาและประตูรถไฟฟ้า (Platform Gap Filler) 02/ต.ค./2561 09/ต.ค./2561 6,500,000.00 341
รฟฟท.ช.61032 เช่ารถยนต์ส่วนกลางสำหรับปฏิบัติงาน 25/ก.ย./2561 02/ต.ค./2561 5,200,200.00 382
รฟท.ช.61059 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนและลานจอดรถตามสถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 13/ก.ย./2561 19/ก.ย./2561 6,500,000.00 465
ซื้อและติดตั้งยางปิดช่องว่างระหว่างชานชาลาประตูรถไฟฟ้า (Platform Gap Filler) 12/ก.ค./2561 19/ก.ค./2561 6,500,000.00 537
รฟฟท.ช.61029 ซื้อพร้อมติดตั้งสัญลักษณ์เครื่องหมายบอกทางหนีไฟ และฟิล์มสติกเกอร์ ระวังช่องว่าง และอย่ายืนพิงประตู 11/ก.ค./2561 18/ก.ค./2561 1,570,000.00 423
รฟฟท.ช.61046 แก้ไข 1 ประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/มิ.ย./2561 18/มิ.ย./2561 83,151,840.00 544
จ้าง ทำระบบจำลองการเดินรถ (Train Simulator) จำนวน ๑ ชุด 22/พ.ค./2561 01/มิ.ย./2561 14,000,000.00 665