ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟท.ช/61028
ชื่อประกาศ TOR :
จ้าง ติดตั้งแผงกั้นราวสแตนเลสกันตกที่ชั้นชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
22,000,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
22 มี.ค. 2561
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
27 มี.ค. 2561
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
www.gprocurement.go.th
โทรศัพท์หมายเลข :
02-3085600 ต่อ 1181 ติดต่อ ภัททิยา
จำนวนผู้เข้าชม:
311