ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟฟท.ช.61046 แก้ไข 1
ชื่อประกาศ TOR :
ประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
83,151,840.00 บาท
วันที่ประกาศ :
11 มิ.ย. 2561
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
18 มิ.ย. 2561
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
โทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1461 ติดต่อ อภิสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม:
820