ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
จ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขกรณีน้ำจากรางระบายน้ำไหลย้อนเข้าท่วมบ่อที่สถานีมักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุงฯ
รายละเอียด :
จ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขกรณีน้ำจากรางระบายน้ำไหลย้อนเข้าท่วมบ่อที่สถานีมักกะสันและศูนย์ซ่อมบำรุงฯ
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
5,000,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
26 ก.พ. 2561
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
02 มี.ค. 2561
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ ผ่านทางอีเมล์ ingwara.s@srtet.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ........................ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.srtet.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
โทรศัพท์หมายเลข :
02-3085600 ต่อ 1420 ติดต่อ คุณอิงค์วรา
จำนวนผู้เข้าชม:
245