ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟท.ช.61059
ชื่อประกาศ TOR :
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนและลานจอดรถตามสถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
6,500,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
13 ก.ย. 2561
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
19 ก.ย. 2561
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
โทรศัพท์หมายเลข :
02 308 5600  ต่อ 1181 ติดต่อ อภิสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม:
731