ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ ชุด เพื่อเปลี่ยนเข้าที่บริเวณลานจอดรถ สถานีรถไฟฟ้า ลาดกระบัง บ้านทับช้าง หัวหมาก
รายละเอียด :
ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ ชุด เพื่อเปลี่ยนเข้าที่บริเวณลานจอดรถ สถานีรถไฟฟ้า ลาดกระบัง บ้านทับช้าง หัวหมาก
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
3,925,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
06 ก.ค. 2560
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
12 ก.ค. 2560
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
- สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ - สถานที่ติดต่อ ห้องจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ - ๒๓๐๘ - ๕๖๐๐ ต่อ ๑๔๒๐ โทรสาร ๐ - ๒๓๐๘ - ๕๖๙๗ เว็บไซต์ www.srtet.co.th สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์หรือมีความเห็น ที่สามารถติดต่อได้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) วงเล็บมุมซองว่า “ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ ชุด เพื่อเปลี่ยนเข้าที่บริเวณลาดจอดรถ สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง บ้านทับช้าง หัวหมาก” หรือทาง e-mail Address: Ingwara.s@srtet.co.th
โทรศัพท์หมายเลข :
02-3085600 ต่อ 1420 ติดต่อ คุณอิงค์วรา
จำนวนผู้เข้าชม:
162