ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
49,000,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
04 ม.ค. 2561
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
11 ม.ค. 2561
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
โทรศัพท์หมายเลข :
0-2308-5600 ต่อ 1461 ติดต่อ อภิสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม:
471