ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟท.ช 61037
ชื่อประกาศ TOR :
งานซ่อมแซมถนนและลานจอดรถตามสถานี
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
6,500,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
03 พ.ค. 2561
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
10 พ.ค. 2561
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
โทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1182 ติดต่อ นฤมล
จำนวนผู้เข้าชม:
182