ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟท.อ/600034
ชื่อประกาศ TOR :
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่ม บริเวณสถานีรถไฟฟ้า ทั้ง 8 สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุง
รายละเอียด :
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่ม บริเวณสถานีรถไฟฟ้า ทั้ง 8 สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุง
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
4,800,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
09 พ.ค. 2560
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
15 พ.ค. 2560
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
สถานที่ติดต่อ ห้องจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ - ๒๓๐๘ - ๕๖๐๐ ต่อ ๑๔๙๑ โทรสาร ๐ - ๒๓๐๘ - ๕๖๐๐ ต่อ ๑๑๑๒ เว็บไซต์ www.srtet.co.th
โทรศัพท์หมายเลข :
02-3085600 ต่อ 1491 ติดต่อ ภัททิยา
จำนวนผู้เข้าชม:
236
Dog