ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
จัดซื้อชุดเครื่องมืออัลตร้าโซนิคแบบเข็นเคลื่อนที่บนราง (Utrasonic Inspection Trolley) จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
6,000,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
28 พ.ย. 2559
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
06 ธ.ค. 2559
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ห้องจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์หมายเลข :
0-2308-5600 ต่อ 1421 ติดต่อ ฝน
จำนวนผู้เข้าชม:
377