ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
ประกวดราคาจ้างและติดตั้งยางปิดช่องว่างระหว่างชานชาลาและประตูรถไฟฟ้า (Platform Gap Filler)
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
6,500,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
02 ต.ค. 2561
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
09 ต.ค. 2561
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
โทรศัพท์หมายเลข :
02 308 5600  ต่อ 1181 ติดต่อ อภิสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม:
753