ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
จ้างติดตั้งระบบประตู Swing Gate จำนวน ๔ สถานี (๑๑ บานประตู) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
จ้างติดตั้งระบบประตู Swing Gate จำนวน ๔ สถานี (๑๑ บานประตู) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
2,200,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
12 ก.ค. 2560
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
19 ก.ค. 2560
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ออฟฟิศ ๑ ชั้น ๒ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ศูนย์วิจัย) ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์หมายเลข :
02-3085600 ต่อ 1420 ติดต่อ คุณอิงค์วรา
จำนวนผู้เข้าชม:
140