ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟฟท.ช.61046
ชื่อประกาศ TOR :
ประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับ-ส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
วันที่ประกาศ :
21 พ.ค. 2561
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
28 พ.ค. 2561
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
โทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1461 ติดต่อ อภิสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม:
501