ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
จ้างติดตั้งระบบตู้โทรศัพท์ภายในติดตั้งที่ห้อง CER พื้นที่ชั้น ๓ อาคารพื้นที่โดยรอบ Main work Shop จำนวน ๑ งาน
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
4,756,150.00 บาท
วันที่ประกาศ :
08 ส.ค. 2560
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
11 ส.ค. 2560
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์หมายเลข :
0-2308-5600 ต่อ 1421 ติดต่อ ฝน
จำนวนผู้เข้าชม:
138
Dog