ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟท.ช61040
ชื่อประกาศ TOR :
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางลาดเลื่อน จำนวน ๑๓๙ เครื่อง
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
18,000,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
11 พ.ค. 2561
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
17 พ.ค. 2561
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
โทรศัพท์หมายเลข :
02 308 5600  ต่อ 1182
ไฟล์แนบ :
จำนวนผู้เข้าชม:
221