ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟ.อ./๕๙๐๐๘๑
ชื่อประกาศ TOR :
ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟแวร์สำหรับระบบจำลองแผนการเดินรถ ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ
รายละเอียด :
ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟแวร์สำหรับระบบจำลองแผนการเดินรถ ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
5,000,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
19 ต.ค. 2559
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
26 ต.ค. 2559
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์หมายเลข :
02-3085600 ต่อ 1420 ติดต่อ คุณอิงค์วรา
จำนวนผู้เข้าชม:
273