ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
ประกวดราคา เช่ารถยนต์ส่วนกลางสำหรับปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
3,990,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
02 พ.ค. 2560
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
11 พ.ค. 2560
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ชั้น 3 ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดเลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๒๐
โทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1415 ติดต่อ คุณอภิสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม:
141
Dog