ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟท.ช 61043
ชื่อประกาศ TOR :
งานจ้างบริการรักษาความสะอาดบริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง(Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
57,000,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
18 พ.ค. 2561
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
18 พ.ค. 2561
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
โทรศัพท์หมายเลข :
: 02 308 5600  ต่อ 1182
จำนวนผู้เข้าชม:
266