ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟท.อ/600028
ชื่อประกาศ TOR :
ซื้อชุดเหล็กประกับรางและแคลมป์ยึด (Fishplate & Rail Clamp) เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณ Critical Alumino Welding (ATW) จำนวน ๑๕๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
3,980,400.00 บาท
วันที่ประกาศ :
13 มี.ค. 2560
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
23 มี.ค. 2560
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ห้องจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์หมายเลข :
02-308-5600 ต่อ 1421 ติดต่อ ฝน
จำนวนผู้เข้าชม:
377