ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟท.อ.600109
ชื่อประกาศ TOR :
ประกวดราคาซื้อล้อรีดทึบ (Solid Wheel) จำนวน ๑๒๐ ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
4,200,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
09 ส.ค. 2560
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
15 ส.ค. 2560
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ชั้น 2 ออฟฟิต 1 ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 57 (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์หมายเลข :
0-2308-5600 ต่อ 1415 ติดต่อ จีราภรณ์
จำนวนผู้เข้าชม:
180
Dog