ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
างก่อสร้างปรับปรุงผนังอุโมงค์สถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิ
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
19,000,000.00 บาท
วันที่ประกาศ :
30 มี.ค. 2561
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
05 เม.ย. 2561
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
โทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1231 ติดต่อ วัชระ ศุภเกตุ
จำนวนผู้เข้าชม:
237