ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
ชื่อประกาศ TOR :
ซื้อรถปฏิบัติการซ่อมบำรุงสมรรถนะสูง (Rail & Road Vehicle) สำหรับใช้เคลื่อนที่บนรางและบนถนน จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
44,790,200.00 บาท
วันที่ประกาศ :
24 พ.ย. 2559
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
01 ธ.ค. 2559
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ห้องจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗(ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์หมายเลข :
02-308-5600 ต่อ 1421 ติดต่อ ฝน
จำนวนผู้เข้าชม:
293